Gaderummet
har udgangspunkt i frivilligt og gratis arbejde for nødstedte i krise og nød, særligt mindrebemidlede unge.


2011 For aktuel økonomisk situation ............................ Bestyrelse

Gaderummet SE.nr. 1819 4279

Brug for hver en støtte, praktisk, fagligt, politisk, økonomisk; ingen gerning, ingen mønt er for lille.

Bank er Arbejdernes Landsbank reg.5361,kontonr.0415718, eller Danske Bank reg.0274, kontonr.0766399.

2009 Regnskab og regnskabsberetning Gaderummet-Regnbuen-TVGaderummet
2008 Gaderummet. Regnskab første halvår 2007 til Sikringsstyrelsen

Nedenfor følger oversigt over støtter med direkte økonomiske midler. For naturalierstøtter, se de enkelte årsregnskaber.

Fondsstøtter 2007-2008

Tidlige støtte fra grupper/fonde igennem konflikten:

September 2008 Julie Petersens Mindelegat v Tetens Hald

August 2008 Nørrebros Børne- og Ungdoms- Komité

Juni 2008 Rosalie Petersens Fond

Juni 2008 Gerda Laustsens Fond

Maj og april 2008: Aktivister fra Christiania

Februar 2008 Augustinus Fondet

Januar 2008 igen Ulla og Frode Nilsens Fond

December 2007 Susi og Peter Robinsohn Fond

September 2007 Ulla og Frode Nielsens Fond

BG-Fonden 2006: Fadderskab til Gaderummet

En særlig tak til boere i Thylejren, der gentagne gange har støttet økonomisk og praktisk. Samtidig stor tak til alle enkeltpersoner, der har hjulpet os i månederne. Det er en støtte vi ikke har kunnet undvære.

Støtter 2006:

Inner Wheel Hillerød Chr.IV; Inner Wheel Hellerup; Otto og Gerda Bings Mindelegat; Pris fra Loge 4, Progress, Odd Fellow; Sct. Georg Gildet Brøndby og Rødovre; Grosserer Emil Hjort og Hustru Therese Hjort, født Seidelin's Legat; samt midler fra Socialministeriet, Storbypuljen.

Fra AP Statsautoriserede Revisorer 3.juli 2007:
Gaderummet. Regnskabsberetning for år 2006, med bilag om lønforhold, revision mv.
Gaderummet. Årsrapport 2006

Gaderummet. Revisionsprotokollat for 2006
 

Støtter 2005:

Herlev Inner Wheel Klub, Inner Wheel Hillerød, Inner Wheel Hellerup, Inner Wheel Indre By, Gerda Laustsens Fond, Rytter APS, Arnes Børne- og Ungdomsfond, samt Socialministeriet, Storbypuljen.

Regnskabsberetning 2005;

2005 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf;

Statusrapport til Socialministeriet 2005

Støtter i 2004:

Ved siden af de kommunale midler i 2004 har foreningen som tidligere år modtaget private fondsmidler. Vi modtog midler fra ”Ulla og Frode Nielsens Fond” og fra ”Akti Fonden” v/ Erik Brodam.
2004 Regnskabsberetning;

2004 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf,
Statusrapport til Socialministeriet for år 2004

Støtter i 2003:

Inner Wheel Lokalgrupper/Distrikter og enkeltpersoner; Birthe Drescher, Inner Wheel; Den Sociale Sikringsstyrelse; Københavns Kommune 10.kontor, FAU.
2003 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf

Støtte i 2002:

Inner Wheel Lokalgrupper/Distrikter og enkeltpersoner; Dansk Socialrådgiverforening; Den Sociale Sikringsstyrelse; Københavns Kommune 10.kontor, FAU.
2002 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf
2002 Økonomisk regnskabsberetning Gaderummet.pdf

Støtte år 2001:

Inner Wheel Lokalgrupper/Distrikter; Inner Wheel Landsmøde (prisoverrækkelse); Otto og Gerda Bings Mindelegat;  Ulla og Frode Nielsens Fond; Folketingets Socialudvalg - satspuljen; Københavns Kommunes Socialrådgiverforening (Hæderspris for nytænkning og omsorg) ; FOS-driftstilskud fra 5%-puljen; 15M-puljen.
2001 Økonomisk regnskabsberetning Gaderummet.pdf

Støtter år 2000:

Tips og Lotto; Illum fonden; Emil Hjorts Fond; Julestøtte; Inner Wheel; Ellen Hørups Fond; Dansk Ungdoms Fællesråd; Gerda Laustens Fond; Købmand Svend Hansen og Hustru; Forskningsfonden af 1971; Otto og Gerda Binds Mindelegat; FOS-driftstilskud; Københavns Kommune; Private bidrag; Folketingets Socialudvalg - satspuljen; 15M-puljen.
2000 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf

1999-31-12 Regnskabsberetning år 2000 Gaderummet, afg.13.feb.2000 Kalle.pdf

Støtter år 1999:

Tips og Lotto, Danmarks Nationalbank; Gerda Laustsens Fond; Købmand Svend Hansen og Hustru; Dansk Ungdoms Fællesråd; Ellen Hørups Fond; Inner Wheel Gentofte, København og Virum, samt Fredensborg  og Ballerup; Otto og Gerda Bings mindelegat; FOS-driftstilskud; Private bidrag.
1999 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf

1999 Økonomisk regnskabsberetning Gaderummet.pdf

Støtter år 1998:

FOS-driftstilskud; Tips og Lotto; Frimurerordenen; Gerda Laustsens Fond; Dansk Sygeplejerske Vikarservice; Dansk Forsorgsselskab; Arbejdsmarkedsstyrelsen; Pris fra Odd Fellow Ordenens Børnefond (prisoverrækkelse); Rosafonden; Otto og Gerda Bing, Mindelegat; Private bidrag.
1998 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf

1998 Økonomisk regnskabsberetning Gaderummet.pdf

Støtter år 1997:

FOS-driftstilskud; Ankerprisen (prisoverrækkelse); Private bidrag.

1997 Årsberetning Gaderummet. Status, klager, koncepter.pdf 174s

1997 Årsregnskab Gaderummet revideret med underskrifter.pdf
1997 Gaderummet. Årsberetning, klager, psykiatri, Danmarks Radio, status. 170 sider.pdf

År 1996:

:1996 Årsregnskab Regnbuen revideret.pdf

Før 1996 overlevede rådgivningen Regnbuen, der åbnede i 1985 i Studenterhuset, og som dannede Gaderummet, af de enkelte rådgiveres private tilskud. Enkelte år modtog vi kopistøtte mm. fra Socialministeriet, i størrelsesordenen kr.40.000 i alt for årene 1985-95.

1993 Regnskab "Rådgivningsgruppen Regnbuen", Studenterhuset, til Socialministeriet

1992 Regnskab "Rådgivningsgruppen Regnbuen", Studenterhuset, til Socialministeriet

/Kalle

3.juli 2007

--------------------------------------------------------------------------------

Processen med Familie- og Arbejdsmakredsforvaltningen i Københavns Kommune 2003

1. Konsulentkompagniet, Gaderummet og kommunen. Samlet materiale 2003-03-00 til 2003-12-31.pdf

2. Bestyrelsen, FAF (Kommunen) og diverse andre kommunepapirer 2004-01-01-2004-12-31.pdf

3 Udvalgte papirer:

- 2005-02-01 Socialministeriet Imødekommelse af bevilgede driftsmidler.pdf

- 2004-12-21 Socialministeriet Bekendtgoerelse om tilsyn med botilbud.pdf

- 2003-10-02 Socialministeriet Kopi af Tilskudsbrev til kommunen.pdf

- 2003-06-02 Kbhs Kommune. Vedr. GR som selvejende institution ift. arb.forv.pdf

- 2003-09-19 og 2003-05-05 Aftale Socialministeriet og kommune om midler.pdf

- 2003-04-04 Socmini. Rapport om udmøntning af pulje til socialt udsatte grupper.pdf

Papirer fra Gaderummet og Københavns Kommune til Socialministeriet

- 2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Hoved.doc

- 2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Bilagskrivelse om projektet.doc

--------------------------------------------------------------------------------

Centrale papirer første kontakt med Københavns Kommune 1997 og frem

2001-03-28 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse.pdf

2001-03-29 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse Loebeseddel.pdf

2001-03-21 Gaderummets pris. Pris fra Socialraadgiverne.wma .. html
 

2001-02-28 Oko. tilrettet budget for 2001-02.pdf

1999-05-01 GR til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansoegning paragraf 94 overlevelse 1999-2000.pdf

1999-04-14 Talepapir Kalle til Bydelsraadet under Borgeren har ordet.pdf

1999-04-10 Gaderummet. Kommentarer til kommunens afvisning.pdf

1999-04-09 Kommunen Rothenberg og Madsen. Afslag på videre dialog.pdf

1999-02-04 Gaderummet til kommunen v K Rothenberg og Unna Madsen.pdf

1998-08-31 Kbhs Kommune v Rothenberg og Madsen til gaderummet.Klar jer selv.pdf

1998-06-12 Kbhs Kommune vedr. brev af 3.juni 98.pdf

1998-06-01 Gaderummet til Kbhs Kommune. GR som udpost. Ansøgning om støtte.pdf

1998-03-01 Div. papirer. Statuspakke om Gaderummet.pdf

1998-02-10 Fra Sven Aage Petersen. Bo-muligheder for dem fra Gaderummet, til kommunen.pdf

1998-02-08 Stop rydningen i morgen af skurvogsnpladsen. Aabent brev.pdf

1997-06-12 P4 Tina Hassing. Angst sluger man ikke med piller - i Gaderummet.pdf

1997-03-26 Gaderummet i P4. Vi er reddet. wav 3 min

1997-03-19 Gaderummet i P4.Et arbejde i klemme. wav 10 min

Under opbygning

Historiske dokumenter Gaderummet

Radioudsendelser Regnbuen og Gaderummet