Gaderummet har klaget til Ombudsmanden

Grund: et ikke-uvildigt tilsyn fra Københavns Kommune

Sidste svar fra Ombudsmanden 2010-06-01 Ombudsmanden. Sidste svar, med bilag.pdf
TIdligere ift. Statsforvaltningen 2008-09

Derudover har Socialforvaltningen taget Gaderummets Socialministerielle midler. Det sker d.2.maj 2007.

 

Hele korrespondancen er her:

2010-01-26 Ombudsmanden. Din henvendelse om Gaderummet

2010-01-05 Gaderummet v Kalle til Ombudsmanden.

Genoptagelse af klagen til Ombudsmanden, grundet at Statsforvaltningen Hovedstaden har afvist vores klage hertil. Det er ikke samme område, de to statsinstitutioner behandler.

3.je runde: Anmodning om genoptagelse

2008-04-22 Ombudsmanden til Gaderummet om Københavns Kommunes lukning af Gaderummet. Må desværre henlægge sagen

Da Ombudsmanden skulle til at færdigbehandle klagen fra Gaderummet, herunder en stillingtagen til de afvisende svar fra Socialforvaltningen, gik Socialudvalget i Fogedretten. Det betyder at Ombudsmanden må trække sig ud af sagen – uden at færdiggøre den

Henlæggelse fra Ombudsmanden

2008-01-20 Gaderummet til Ombudsmanden vedr. manglende identifikation af psykisk syge

2008-01-09 Socialforvaltningen. Svar til Gaderummet på klage modtaget via ombudsmanden

2007-12-28 Ombudsmanden til Gaderummet. Vedrørende manglende svar fra Københavns Kommune. Genfremsættelse af anmodning til forvaltningen

2007-12-16 Gaderummet til Ombudsmanden. Yderligere informationer ifm udeblevet svar

2007-12-03 Gaderummet til Ombudsmanden om udeblevet svar

2007-10-25 Gaderummet til Ombudsmanden. Opfølgning vedr. talen udenom fra forvaltningen vedrørende de psykisk syge

2007-09-19 Ombudsmanden. Forstår utilfredshed med svar. Rykker til forvaltningen.

2007-09-11 Gaderummet. Brev til Lars Gregersen socialforvaltningen - med kopi til ombudsmanden, sags.2007-1859-069

2.den runde

*********

2007-09-05 Københavns Kommune til Gaderummet, Kalle B.M. Besvarelse af spørgsmål

2007-09-04 Socialministeriet til Gaderummet. Vedr. indgreb over for Københavns Kommune

En direkte klage til forvaltningen: 2007-08-17 Gaderummet. Åbent brev til Socialforvaltningen vedrørende psykisk syge boere

2007-08-31 Gaderummet til Ombudsmanden. Mail. Udeblevet svar fra forvaltningen

2007-10-16 Ombudsmanden til Gaderummet. Videresendelse af anmodning til forvaltningen

2007-07-10 Gaderummet. Brev til ombudsmanden. Præcisering af klagen

2007-07-05 Ombudsmanden. Brev til GR om at præcisere klagepunkterne

2007-06-28 Gaderummet til Ombudsmanden vedr. tidsfrister; j.nr.2007-1859-069

2007-05-29 Gaderummet. Til Socialministeriet om deponering af ansættelser og lønforhold. Og genanmodning om frigivelse af midler - med kopi til Ombudsmanden

1.ste runde

Side oprettet 30.12.2007