Gamle dokumenter fra Rådgivningen og Gaderummets historie

Under opbygning 2011

Ransagningen

Perioden 1996-2007
Div. oplæg

(under opbyg)

2005-08-31 Psykologer udefra. Kalle. Oplæg nye psykoligistuderende om ens arbejde indenfor det kliniske område.pdf

2007-11-21 Oestre Landsret. Udskrift af dombog. Politiets ransagninger godkendes ikke.PDF

2007-11-21 Arbejderen. Ransagningerne var ulovlige.pdf

2007-04-12 24timer. 10 institutioner klager over ransagninger.pdf

2007-04-12 Urban. Ti institutioner klager over politiets ransagning.pdf

2007-03-03 Ransagning af Gaderummet kl.9.30-13.00.pdf

2007-05-02 Kbhs Kommune til Louise Frevert om hashrygning og om udenlandske aktivister.pdf

2006-05-31 Brev fra FAF Direktionen til MB Louise Frevert.pdf

2007-05-21 Fra Forvaltningen til Louise Frevert.pdf

.....

2005-02-01 Socialministeriet Imødekommelse af bevilgede driftsmidler.pdf

2004-01-20 Konsulentkompagniet. Afsluttende statusrapport for 2003.pdf

2004-01-20 Konsulentkompagniet. Afsluttende statusrapport for 2003.pdf

2004-01-01-2004-12-31 Bestyrelse, FAF og diverse kommunepapirer.pdf


2003-10-02 Socialministeriet Kopi af Tilskudsbrev til kommunen.pdf

2003-09-19 og 2003-05-05 Aftale Socialministeriet og kommune om midler.pdf

2003-06-12 Gaderummet. Notat om loennet arbejdskraft og fungeren, Kalle.pdf

2003-06-02 Kbhs Kommune. Vedr. GR som selvejende institution ift. arb.forv.pdf

2003-05-28 Kbhs Kommune. Indstilling og beslutning om Gaderummet.pdf

2003-04-04 Socmini. Rapport om udmoentning af pulje til socialt udsatte grupper.pdf

2003-03-19 Kbhs Kommune. Beslutningsprotokol Gaderummet vedr. fortsaette.pdf

2003-03-00 til 2003-12-31. Gaderummet. Bestyrelse, konsulentkompagniet, kommune.samlefil.pdf

Ansøgning 2002
sendt gennem Socialudvalget i 19. januar 2003
til Socialministeriet

2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Hoved.pdf
2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Bilagskrivelse om projektet.pdf

***

2003-01-09 Politisk Følgegruppe indstiller Gaderummet til okonomisk stoette.pdf

2002-12-11 Kbhs Kommune fam og arb. Beslutningsprotokol om Gaderummet. Videreførelse.pdf

2002-10-14 Oversigt over fokuspunkter Konsulentkompagniet.pdf

2002-10-12 En anmeldelse af etnologernes rapport om Gaderummet Ved Peter Schmidt.pdf

2002-01-02 Til etnologer - overhold jeres aftale om fremlaeggelse.htm

2001-10-02 Marginalisering i velfaerdssamfundet. Socvidenskab. Tove, Charlotte, Linda, Linda hus 6.htm

2001-07-31 Gaderummet svarbrev. Anmodning om genoptagelse af sag - ogsaa vedr etnologer.pdf

2001-03-28 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse.pdf

2001-03-29 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse Loebeseddel.pdf

2001-02-28 Økonomi tilrettet budget for 2001-02.pdf

2001-02-28 GR. Økonomipapirer og vedtægter til kommunen.pdf

1999-05-01 GR til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgning paragraf 94 overlevelse 1999-2000.pdf

1999-04-10 Gaderummet. Kommentarer til kommunens afvisning.pdf

1999-03-01 Nekrolog over Regnbuen - invitation til viderefoerelse v Kalle.pdf

1999-02-24 Spørgsmål til GR fra Herlev Social og Sundhedsskole.pdf

1999-02-04 Gaderummet til kommunen v Kjeld Rothenmberg og Unna Madsen.pdf

----

1998-11-27 Oplæg Ungdomsvejledere v Kalle.pdf

1998-11-01 Kontaktforstyrrelse - en kritisk psykologisk analyse Kalle.pdf

1998-08-31 Kbhs Kommune Afslag fra kommunen v Rothenberg og Madsen til gaderummet.pdf

1998-06-12 Kbhs Kommune Winnie Larsen-Jensen vedr. brev af 3.juni 98.pdf

1998-06-01 Gaderummet til Kbhs Kommune. GR som udpost - forsøg på en ansøgning.pdf

1998-05-14 Offentlig møde om Marxisme - en introduktion v Kalle.pdf

1998-03-01 Div. papirer. Statuspakke om Gaderummet.pdf

1997-10-22 Hvordan knækkes bolignoden - i anledning af rydningen af Banzai.pdf

RYDNING af Banzai i Ahorngade

1997-10-17 Til politiet. Anmodning om møde i stedet for rydning Banzai.htm / pdf

1997-09-00 Gaderummet. Ansøgning Børne- og Familepuljen via Bydelsrådet.pdf

1997-06-12 Tina Hassing. Angst sluger man ikke med piller - i rel Gaderummet.pdf

1997-06-01 Projektbeskrivelse plus oko for Ini. GR og Regnbuen.pdf

1997-05-03 Gaderummet - en Kritisk Psykologisk praksis, til DP om Regnbuen.pdf

1997 Propaganda nr.8 Stormen paa Studenterhuset.pdf

1996-11-18 Noter til P1 Annjette Schou om Hvilke unge her.pdf

1996-10-06 Interview og oplaeg om Gaderummet v Kalle.pdf

1996-09-18 Startudkast om Gaderummet og dets virke.pdf

1996-09-27 Oplaeg AOF v Kalle.pdf

1996-09-18 Startudkast om Gaderummet og dets virke.pdf

1996-09-07 Red Folkets Park.pdf

1996-04-19 Oplaeg AOF Lersoe Park Alle v Kalle.pdf

1996-04-00 Fra Samson til Helhedshus og Samson, skitse.pdf

1996 Årsregnskab Regnbuen revideret.pdf

1996-00-00 Manipulation og psykopati fra Ill. Videnskab og og Weekend Avisen.pdf

1995-5-20 DP nr.9 Invitaions til 10 aars foedselsdag Regnbuen.pdf

1995-01-31 Terapi - hvad er det? Oplæg om Helhedshuset ved Kalle.pdf

13 bzdage for Berzærk
1995-10-05 til 1995-10-23 Skrapbog for Berzærk på Nørrebrogade - den anden sidste bezættelse i 1990-ernes København.pdf

-------

En anden stribe indlæg og arbejdsartikler 1995-2000
Interne indlæg Regnbuen og Gaderummet

--------

Processen med Familie- og Arbejdsmakredsforvaltningen i Københavns Kommune 1997 - 2003

1. Konsulentkompagniet, Gaderummet og kommunen. Samlet materiale 2003-03-00 til 2003-12-31.pdf

2. Bestyrelsen, FAF (Kommunen) og diverse andre kommunepapirer 2004-01-01-2004-12-31.pdf

3 Udvalgte papirer:

- 2005-02-01 Socialministeriet Imødekommelse af bevilgede driftsmidler.pdf

- 2004-12-21 Socialministeriet Bekendtgoerelse om tilsyn med botilbud.pdf

- 2003-10-02 Socialministeriet Kopi af Tilskudsbrev til kommunen.pdf

- 2003-06-02 Kbhs Kommune. Vedr. GR som selvejende institution ift. arb.forv.pdf

- 2003-09-19 og 2003-05-05 Aftale Socialministeriet og kommune om midler.pdf

- 2003-04-04 Socmini. Rapport om udmøntning af pulje til socialt udsatte grupper.pdf

Papirer fra Gaderummet og Københavns Kommune til Socialministeriet

- 2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Hoved.doc

- 2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Bilagskrivelse om projektet.doc

--------------------------------------------------------------------------------

Centrale papirer første kontakt med Københavns Kommune 1997 og frem

2001-03-28 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse.pdf

2001-03-29 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse Loebeseddel.pdf

2001-03-21 Gaderummets pris. Pris fra Socialraadgiverne.wma .. html
 

2001-02-28 Oko. tilrettet budget for 2001-02.pdf

1999-05-01 GR til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansoegning paragraf 94 overlevelse 1999-2000.pdf

1999-04-14 Talepapir Kalle til Bydelsraadet under Borgeren har ordet.pdf

1999-04-10 Gaderummet. Kommentarer til kommunens afvisning.pdf

1999-04-09 Kommunen Rothenberg og Madsen. Afslag på videre dialog.pdf

1999-02-04 Gaderummet til kommunen v K Rothenberg og Unna Madsen.pdf

1998-08-31 Kbhs Kommune v Rothenberg og Madsen til gaderummet.Klar jer selv.pdf

1998-06-12 Kbhs Kommune vedr. brev af 3.juni 98.pdf

1998-06-01 Gaderummet til Kbhs Kommune. GR som udpost. Ansøgning om støtte.pdf

1998-03-01 Div. papirer. Statuspakke om Gaderummet.pdf

1998-02-10 Fra Sven Aage Petersen. Bo-muligheder for dem fra Gaderummet, til kommunen.pdf

1998-02-08 Stop rydningen i morgen af skurvogsnpladsen. Aabent brev.pdf

1997-06-12 P4 Tina Hassing. Angst sluger man ikke med piller - i Gaderummet.pdf

1997-03-26 Gaderummet i P4. Vi er reddet. wav 3 min

1997-03-19 Gaderummet i P4.Et arbejde i klemme. wav 10 min