1985 - 2000 Div papirer Regnbuen og Kritisk Psykologi
Under opbygning 2011

001 Regnbuen DIV, 1996-98.pdf 300s

Uddrag af 001:

1998-03-24 Et Slagelseblik på Gaderummet i sin start.pdf

002 Regnbuen Holzkamp div 1990.pdf 300s

Uddrag af 002:

1970 Psykologens rolle i Kurashe.pdf

1970 Thomas Mathiesen Det ufaerdige om magt.pdf

1970 Thomas Mathiesen Det ufaerdige.pdf

1979 W.F.Haug Studiehefte. Ideologie.pdf

1980 Tureby gymnastik.pdf

1981 Livshistoriske erfaringer v Kirsten Thrane.pdf

1983 Holzkamp om Marx og opdragelse.pdf

1983 Tegneterapi af Anne Mai.pdf

1984 Jantzen. Om psykoterapi.pdf

1986 Temaorienteret korttidsterapi.pdf

1987 Holzkamp-biografi.pdf

1987 Om Bleulerts skizofrenibegreb.pdf

1988 Angst og sygehistorier.pdf

1988 Smerter, depression og behandling.pdf

1989 Morten Nissen. Om psykoterapi.pdf

1989 Skitse oversaettelse af Subjektivitet II.pdf

1989 Specialeproblemer. Studenterraadgivningen.pdf

1990 Holzkamp om samfund og psykologi modsætning.pdf

1990 Kuno Soerensen Om terapi.pdf
Referat af diskussion 1990-05-07 Referat af temadag Kritisk Psykologi.pdf

1990 Leif. Hvad er menneskets behov - og boerns.pdf

1990 Morten Nissen. Psykoterapi.pdf

1990 Morus Markard. Om kompetence.pdf

1990 Ole Dreier. Denkweise uber therapie.pdf

1990 Ole Dreier. Klientinteresser.pdf

1990 Praksisportraet Holzkamp og Morus.pdf

1991 Det tavse skrig - regnbuens navn.pdf

1993 Klassisk Psykoanalyse og Kritisk Psykologi. Peter R.pdf

003 Kalle Regnbuenoter 1986-88.pdf

Uddrag af 003

-

-

1987 Fremtidsvæerksted.pdf

1988 Referater. Overgang selvtillid til problemafklaring fra 003 Kalle Regnbuenoter 1986-88.pdf (del 2 a 4, dvs. af G1, G2, G3 og G4)

004 RGB. Div mystik.pdf

Uddrag af 004

1980 Frigga Haug. Erziehung und gesellschaftliche produktion..pdf

1980 Om arketyper, drømme og symboler.pdf

1980 Stjernetegn. Tekst og streg Kvindehojskolen.pdf

1984 Psyke og Logos 1. Noter om Bjarne Sode Funch om Det daemoniske.pdf

1985 Noter til THE OCCULT ROOTS OF NAZISM.pdf

1985 Okkultisme og satanisme, Flemming Falkenberg.pdf

1990 CHAKRAS.pdf

1990 Fødder og hænder - zonepunkter.pdf

1990 Kampen om subjektet - eller slavens subjekt.pdf

1990 Kroppens instrumentbraet.pdf

1990 Lidt om projektion og næstekaerlighed v Ole Christensen.pdf

1990 Mentalundesoegelse. Ill. Videnskab.pdf

1990 Psykisk energi - at overføre det.pdf

1990 Satan.pdf

1990 Sjælens farver.pdf

1992 Usynligt lys.pdf

1993-02-24 Grænseoevelse RGB.pdf

1993-09-13 Ole Dreier. Indledning om praksisrforskning.pdf

1995 En mands magt over masserne Ill. Videnskab.pdf

1995 Hjernens udkigspost.pdf

1998 Energimodeller.pdf

19xx Holzkamp. Noter til Personlichkeit - zur funktionskritik eines Begriffes.pdf

19xx Holzkamp. Noter til PRAXIS - FUNKTIONSKRITIK ElNES BEGRIFFS.pdf