81B

 

 

Sikringsstyrelsen

Landemærket 11

1119 København K.

Att: Bodil Simonsen (sist@sist.dk). Er også sendt med post.

 

Kopi til Bestyrelsen Gaderummet v/ Maya Thisted (mthisted@tiscali.dk); Preben Brandt (pb@udenfor.dk); Velfærdsministeriet v/ Rune Kamstrup (rka@vfm.dk).

 

189B

 

 

D.20.februar 2009

 

 

Regnskab for Gaderummet

Perioden1.januar 2007-1.juli 2007

E-brev: http://gaderummet.dk/grvfm2007.html

 

Regnskabsaflæggelse for anvendte Socialministerielle midler i 2007. Regnskabet er et slutregnskab ift. Socialministeriet/Velfærdsministeriet, der dokumenterer anvendelsen af de tilståede midler i 2007, formidlet via Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

 

Det drejer sig om udbetaling til Gaderummet på kr.1.020.000 i perioden 1.1.2007-30.4.2007. Efterposteringer fra år 2006 – fra revisionen afgivet 12.juni 2007 – viser desuden en fremskrivning af en rate på kr.255.000 fra 30.dec 2006 fra forvaltningen til 2007-regnskabet. Det samlede regnskabsbeløb, der skal dokumenteres for 2007 er derfor kr.1.275.000.

 

Regnskabet er – lige som regnskabet for år 2006 - lavet efter min fratrædelse ift. Københavns Kommune juni 2007. Regnskabet er således lavet efter midlernes ophør, og det har ikke været muligt for institutionen at finde midler til ekstern revision. Jeg håber der er forståelse for dette. Jeg har således valgt at bringe så fyldig information fra regnskabet som muligt, så regnskabet kan afsluttes ift. Socialministeriet med et stort tak for hjælpen til arbejdet.

 

Følgende materiale er taget med, og vedlagt som bilag:

 

1. Regnskab samlet for første halvår 2007

2. Resultat og balance 1.januar 2007-1.juli 2007

3. Lønregnskab samlet 31.december 2007. Indberetning til Skat for 2007, inkl. udskrift af de enkelte måneder: jan, feb, marts, april og december 2007. Pdf-pakke

4. Efterposteringer fra 2006 til 2007, konteret 1.7.2007

5. Bogførte posteringer 2007, første halvår

6. Kontoudskrifter for Gaderummet, alle konti hele år 2007

 

For regnskabsberetning, regnskab og revision for år 2006, se linket Regnskab og revision 2006.

 

Der skal knyttes følgende bemærkning til regnskabet for første halvår 2007

 

Regnskabet er i punkt 1. Overordnet omhandler det følgende tal, jf.s.1:

---------------------------------------------------------------------

Gaderummet prof orig 2007

---------------------------------------------------------------------

                                         2007       2006

1000 PERSONALE

1000-1012 LØNNINGER                    625.214   1.878.883

1033-1999 PERSONALE I ALT                                 0     -37.647

REVALIDENTER I ALT                           0     -28.764

3000-3999 EJENDOM I ALT                144.346     251.942

4000-4999 ØVRIGE UDGIFTER, .           406.366     869.435

5000-5999 ENTERPRISEPULJEN .                 0           0

6000-6999 REGNSKAB/REVISION                  0           0

RENTEINDTÆGTER                           1.686       3.454

7729-7999 RENTER OG AFDRAG                   0       3.454

8000 KLIENTER BETALING

8790-8799 KLIENTER BETALING            -215.483    398.031

8800-8808 TILSKUD FRA FONDE            -120.000    -51.337

8016-8999 KLIENTBETALING KO.         -1.632.643 -2.843.746

9001-9099 SUM FOR KAPITAL                 1.382    -17.509

 

Forbrug og fordeling af forbrug af midler i 2007, svarer til forbruget og fordelingen i 2006. Der har været:

- 4 måneder med lønudbetalinger i 2007, og det svarer til 1/3-del af forbruget i 2006;

- 6 måneder med ”Øvrige udgifter”, hvilket svarer til 1/2-delen af forbruget i 2006;

- 6 måneder med ”Klienter betaling”, svarende til 1/2-delen af forbruget i 2006. Det skal bemærkes, at regnskabet nedskrives med kr.299.336,79 fra år 2006, jf. punkt 4 om ”Efterposteringer”.

 

 

 

Kalle Birck-Madsen

Gaderummet

Mob.2487 9126

kallebm@mail.dk