Webmaster og kontakt
Kalle 2487 9126
kallebm@mail.dk

 

Status 2009
"Gaderummet-Regnbuen", frivillig social organisation for udstødte unge og psykologisk rådgivning - pt. vandrende med tvgaderummet

CVR: 1819 4279

Kontakt:

E-mail Gaderummet-Regnbuen: info@gaderummet.dk
Kontor.3581 5555

Peter jurastuderende 2276 2112
petermosegaard@gmail.com

Anne Lei samfundsfag 6065 0133
annelei.gaderummet@gmail.com

Alina Djakowska filosofi 5240 0489
gretsche@hotmail.com

Kalle Birck-Madsen, psykolog
Gaderummet-Regbuen 2487 9126
kallebm@mail.dk

Post:
Bogtrykkervej 25, st.th.
2400 København NV

Midler til ungearbejde modtages hjertens gerne på
Danske bank Reg.0274, konto 0000766399, eller
Arbejdernes Landsbank Reg.5361; konto: 0000415718

CVR: 18194279

Regnskab, revision og fonde gennem årene

2007 Vedtægter Gaderummet-Regnbuen Fond. Civilstyrelsen. Brev vedr godkendelse med rettelser
1996 Vedtægter for Initiativgruppen Gaderummet
1985 Vedtægter for Rådgivningsgruppen Regnbuen

Gaderummet-Regnbuen Fonds bestyrelse, pt. hvilende  

Suppleanter:


Alle dokumenter Gaderummet - Københavns Kommune 2006-2008

Til forside www.gaderummet.dk

Til *.com www.gaderummet.com

Til tvgaderummet.info