Sanselige objekter.- udforskelse af psykologisk tavler i et subjektvidenskabeligt perspektiv -.www.gaderummet.dk.  ..com    .info
Oversigt div.sideri       ....Konceptologi....       ...At tegne som anskueliggørelse af nyt, video 3min ..       .....Kære bruger...
Niveau1-5 / / ..1a.Tavlen       1ab.Begreb billeder.    1b.Modellen
./       ...Modeller i struktur       .......Empiriske tavler og kropfigurer..

18. Anskueliggørelse og psykologisk praksis
17. Fra tavle til analyseform og indholdsform
16. Problemets indgangsformer
15. Tavlen som udgangspunkt for analysen
14. kpc historie, noter
13. Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder
12. Menneske og samfundsmaessig historisk proces
Et forsøg på at sætte meningsgivende enkelt-elementer - mindste-elementer af typografier - sammen, og spørge efter deres kategoriale tilordning.
11. 2011-11-21 Typografi - element, figur, objekt, notation, konnvention (Arbejdspapir)
10. Nye tavler 0600, og 10_Tavler til analysen_0600
9. Empirien 1980 og frem. Teoretiske betragtninger - startpapir til afdækning af empirien i og gennem historien
8. Kaere bruger - Kære bruger af rådgivningen Regnbuen og af Gaderummet
7. Nysgerrighed. Nysgerrighed på ’tavlen som udgangspunkt for analysen
6. Modeller, tavler, kropfigurer, figurer, objekter og elementer - indledende analyseakser på hele materialet/empirien, 2 styk!
5. Konceptologi
2. Billeddannelse, diagnostik og samfundsliv

Oversigt over dokumenter

Admin:

Login

index. top 2012-06-01

index. top 2012-05-01

index. top 2011-12-11

index. top 2011-03-01