01_Oversigt over dokumenter . . . . Forside

Alle index er ved at blive reformuleret.
Derfor pt. kuk i benævnelser, henvisninger og links

index - Hoved: Sanselige objekter
Niveau_1_5 Oversigt

Niveau_1a Tavlen
Niveau_1b Modellen

1ab Begreb billeder

 


 

24_Tavlebilledet_som det terapeutiske rums elementaere grundform
"I opstillingen af tavlebilledet, spejles samtidig den bevægelse, som kan gøre brugersubjektets problemstilling
på sit problemforhold klar for det. Her træder tavlebilledet op for brugersubjektet, som et eget muligt billedudtryk
med forståelse gennem indsigt, så hvad at gøre.
... Tavlebilledet er den form, hvorigennem brugersubjektet
kommer til bevidsthed om sin egen terapeutiske proces, om det er formuleret som særskilt niveau af terapeuten eller ikke".

23_Tavlebilledet_i det terapeutiske rum
"Tavlebilledet dannes ikke ud fra arbejdets perspektiv, men skal gerne komme til sig selv som arbejde,
som relevant, duelig og afgørende virksomhed. Udgangspunktet er i det tilsyneladende, det umiddelbare
eller det middelbart brugelige, i det der kan have problemkarakter i det aktuelle, hvordan dette så end
kan sættes på begreb i streg, tegn og information".

Fra 23_Eksempel på tavlebilledet 'angst'


22_Modeller i tautologisk form - noter

21_Om hidtidig arbejdsproces
2017 Januar. Om hidtig arbejdsproces. En status.

20_Den psykologiske lænestol. Lænestolen med hovedstøtte
Blå mærker dagen efter en massage
Handlerumspotentiale
"Da der sikkert går mange år, før den alment praktiserende psykolog, i det store frie medborgerhus for alle nationaliteter og statsløse,
også kan arbejde videnskabeligt med kroppen, når det er nødigt, er det værd at huske, at der kun skal to personer til en kropbehandling af den ene i lænestolen".

19_Om metodologisk sigtelinje
Samfundshistorien som samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelse

"Nu tager jeg så revl og krat med i en analyse. Hver en fugl og hver en fisk, der stadig må leve eller er afgået ved døden.
Jeg vil endvidere tillade mig at perspektivere min analyse gennem historiesynet i marxismen".

2012-06-01 Intern oversigt over projektfaser (kpc historie opdateret)

Opsamling tavle, model og typografi
01. uddrag tavlen 2012-05-25
02. uddrag modellen 2012-05-25
03. uddrag typografi-elementer 2012-05-25
04. uddrag metodologisk sigtelinje 2012-05-25

2012-05-01 Visning af tavlereultater
index VISNING GENERELT HOVED SOEJLE OVERFOR SOEJLE (hoveddokument)
index 2a Hoved VISNING af tavleraekker.html
hoved1 VISNING hovedfrane visning

2012-02-15 Tavlen. Hovedlinks
index 2 left
index 2a Hoved TAVLEN praksisbestemmelser
index (præsentation af tavler i index 1, herunder store grupper af små tavler)
index (præsentation af tavleforløb i index 1)

2012-01-01 Modellen. Hovedlinks
index 2 ordnede modeller små yderstvenstre
index 2 ordnede modeller store billeder
index 2b Hoved MODELLEN praksisbestemmelser
modeller i struktur (fra index 1)

*
tvg2011 At tegne for at anskueliggøre det nye - video 3 min
*

18_Anskueliggoerelse og psykologisk praksis

17_Fra tavle til analyseform og indhold

16_Problemets indgangsformer

15_Empirien og det terapeutiske rum

***Model og typografi

14.5 20111205_Ordnede modeller store billeder - første hele/samlede oversigt over modeller
14.4 20111205__4. Analytiske billeder i analysen - samlet 0.1,1,2,3


14.3 -> flyttet til 11_Typografi-elementer - empiriens mindste enheder

14.2 20111205__2. Model-udkast -- analyse-model
14.2 20111205__1 Model-skitser -- indfoerte modeller (tomt dokument)
14.0 20111205__0 Oprindelig empri som illustration

14.0.2 20111205_0.2 Modeller i struktur
14.0.1 20111205_0.1 Oprindelige modeller 1978-2011 - efter blik 2 paa det teoretiske materiale
14.0.0 20111205_0.0 Oprindelige modeller i empirien - oversigt 1978-2011
14.1.0 20111205_Modeller og deres art - oversigt teoretiske modeller - modeller og deres første koncipering

***Model og typografi

14_Kpc. Historie, loebende opsamling

13_Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder_Rev_20120406

12_Menneske og samfundsmaessig historisk proces

Et forsøg på at sætte meningsgivende enkelt-elementer - mindste-elementer af typografier - sammen, og spørge efter deres kategoriale tilordning

11_Typografi-elementer - empiriens mindste enheder

10_Tavler til analysen_0600. Eksempel paa forloebstavler, og deres opdeling i mindre enheder.

09_Empirien 1980 og frem. Teoretiske betragtninger - startpapir til afdækning af empirien i og gennem historien.

(Korrektion dec. 2016)

08_Kaere bruger af raadgivningen Regnbuen og af Gaderummet

(Korrektion dec. 2016)

07_Nysgerrighed paa 'tavlen' som analysenudgangspkt

(Korr.dec. 2016)

06_Indledende om modeller, tavler, kropfigurer, figurer, objekter og elementer - indledende analyseakser på hele materialet/empirien

06_1_20161217_Opsamling om modeller, tavler, kropfigurer, figurer, objekter og elementer (er også i papiret)

05_Konceptologi_Rev_20161207 - Om at tage de teoretiske antagelser med i selve tilgangen til praksis

05_1_20161216_Opsamling_af_konceptologi

4. Udgået

3.Udgået

02_Billeddannelse, diagnostik og samfundsliv_Rev_20161207 - Indledning

02_1_20161130_Opsamling_billeddannelse,_diagnostik_og_samfundsliv

1. 2011-03-01 LOGIN - http://gaderummet.dk/kpc/login.php - til foreløbige analyser og papirer i udkast

0. 2011-01-01 Tavler uddrag - minioversigt til senere bearbejdning
Tavler 1 uddrag 1986-92
Tavler 0 uddrag 1986-92
Tavler 0.1 uddrag 1986-92
Tavler 2 uddrag 1994-96
Tavler 3 uddrag 1990-94.

3 forskellige analyseforsøg af tavler
0653
0600
0161

20111201_tvg277 At tegne for at anskueliggoere det nye 3min - uddrag fra tvg277 Billeder, video og billeddannelse i Gaderummet historie, 30min

Nedenfor login til "Ufærdige tekster til kritik og korrektur; nye tavler der skal videre og hvordan mv". Siden er en midterside mellem det empiriske arbejdes fremstilling som tilgængelig for analyse, og de allerede gjorde analyser, og dennes struktur, funktion og forholdsanalogi (:indbinding) login

.Ufærdige oplæg:- 4. Analytiske billeder i analysen - samlet 0.1,1,2,3

Billedeempiri anden side, her KP 1975 Gisela Ulmann1975 Gesela Ulmann. Sprache und Wahnehmung - billeder

Modllen i økonomisk teori, bl.a. DREAM-modellen
"Regnmodeller blokkerer alle bløde reformer", Inf.15.juni 2012
"Udviklingen i modellerne som betinget af en »blanding mellem faglig konsensus og efterspørgsel«", Niels Kærgård, professor i økonomi, tidligere overvismand

-->top

--> Side for tekster Kritisk Psykologi

**************************************

Tidligere overblik-side overblik_20161114